KOSZYK JEST
PUSTY

0-669-978-564

sklep@l4t.pl

Zwroty

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument (jako osoba fizyczna która nabyła towar w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo jego zwrotu bez podania jego przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

 

W przypadku korzystania z wyżej wymienionego prawa zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres firmy L4T ul. Majakowskiego 51c, 44-370 Pszów.

 

Przed wysyłką produktu do naszego magazynu prosimy o zgłoszenie zwrotu. Zwrot pieniędzy na konto Kupującego następuje w przeciągu 14 dni od powtórnego przyjęcia przez nas towaru oraz po podpisaniu dokumentu

 

(oświadczenie o odstąpieniu od umowy)

 

Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy gdy:

 

Będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.
Z kompletną jego zawartością zgodną ze stanem w chwili nabycia.
Produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone bez jakichkolwiek śladów ich użytkowania.
Będzie dołączony paragon lub faktura zakupu.
Dołączone będzie pisemne oświadczenie.
Wówczas sklep w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania produktu na magazyn dokona sprawdzenia . Jeśli towar będzie spełniał wszystkie wyżej wymienione wymagania w przeciągu 14 dni zostaną zwrócone pieniądze.

 

Jeśli okaże się, że zwracany przez klienta w oparciu o 10 dniowy zwrot towaru sprzęt nosi ślady użytkowania, zarysowania bądź jest niekompletny wówczas sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia kupującego kwotą odpowiadającą rozmiarowi szkody.

 

Prawo do odstąpienia od umowy oraz gwarancja nie mają zastosowania gdy towar jest uszkodzony mechanicznie. Dlatego zawsze przed ostatecznym odbiorem towaru od kuriera należy sprawdzić wizualnie opakowanie i plombujące taśmy sprzedawcy. W przypadku gdy opakowanie uległo uszkodzeniu lub taśmy plombujące sprzedawcy są pozrywane należy w obecności kuriera dokonać dokładnych oględzin i także w obecności kuriera na formularzu tego przewoźnika spisać protokół szkody podając datę i godz. dostawy oraz jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą. Sporządzony protokół szkody jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia lub niezgodności przesyłki z zamówieniem.

Sellingo.pl