KOSZYK JEST
PUSTY

0-669-978-564

sklep@l4t.pl

Reklamacje

 

Reklamacje

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).


Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) może zostać złożona przez Klienta:
- pisemnie na adres sklepu;
- w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@l4t.pl;


Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.


Wszystkie części powinny zostać montowane w zakładach zajmujących się daną dziedziną motoryzacji, przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia lub przez Firmę L4T, a ewentualne reklamację nie zostaną uwzględnione w przypadku uszkodzeń powstałych przy montażu lub wynikających z nieprawidłowego jego przeprowadzenia.


Pismo reklamacyjne -> POBIERZ <-

Sellingo.pl